De hele dag tegen een scherm aankijken, naar apps gaan om te gamen of online te bankieren. Klinkt dit bekend voor jou? Cybercriminelen weten heel goed dat we regelmatig persoonlijke en financiële informatie doorgeven aan de organisaties waarmee we online contact hebben. Om deze informatie te stelen gebruiken cybercriminelen verschillende tactieken. Welke tactieken gebruiken de cybercriminelen?

Is ChatGPT veilig om te gebruiken?

Ja, over het algemeen is ChatGPT veilig in gebruik. Als AI (artificial intelligence, in het Nederlands kunstmatige intelligentie)-taalmodel brengt het geen directe fysieke of emotionele schade toe aan gebruikers. Het is echter belangrijk om te onthouden dat ChatGPT een machine is en geen mens, en dus niet altijd passende antwoorden geeft op de vraag van de gebruiker. Daarnaast moeten gebruikers vermijden om persoonlijke of gevoelige informatie met ChatGPT te delen, het is namelijk niet ontworpen om hier op een manier mee om te gaan die jou privacy of vertrouwelijkheid garandeert. Over het algemeen is ChatGPT een nuttig hulpmiddel om mee te werken en van te leren, maar je moet het verantwoordelijk en voorzichtig gebruiken.

Zorgt ChatGPT voor gevaren?

Hoewel ChatGPT over het algemeen veilig te gebruiken is, zijn er enkele potentiële gevaren waar je op moet letten:

Onnauwkeurige of ongepaste antwoorden

Als ChatGPT jouw vraag of opmerking verkeerd interpreteert of buiten het bereik van zijn trainingsgegevens valt dan kan dit leiden tot misverstanden of het verspreiden van verkeerde informatie.

Vooroordelen en discriminatie

ChatGPT kan onbedoeld discriminerende opmerkingen maken, omdat het leert van de patronen in zijn trainingsgegevens en deze weerspiegelt.

Kwaadwillig gebruik

ChatGPT kan gebruikt worden door hackers of cybercriminelen voor schadelijke doeleinden. Bijvoorbeeld het verspreiden van desinformatie of het manipuleren van gebruikers.

Privacy- en veiligheidsrisico’s

ChatGPT biedt geen privacy of vertrouwelijkheid voor de informatie die gebruikers delen. Hierdoor kan persoonlijke of gevoelige informatie achterhaald worden.

Daarentegen is het belangrijk om te weten dat deze gevaren er zijn, maar dat ze beperkt kunnen worden door voortdurend onderzoek, ontwikkeling van AI- ethiek en -normen, verantwoord gebruik en toezicht door de regelgevende instanties.

Zitten er risico’s aan ChatGPT op cybersecurity gebied?

Ja, ChatGPT is ontworpen als AI-model om te communiceren met gebruikers en daardoor kwetsbaar voor verschillende soorten cyberaanvallen, zoals:

Malware-infecties

Volgens dutchitchannel.nl gaat ChatGPT in principe niet in op onethische en illegale verzoeken, maar recent hebben cybercriminelen de beveiliging omzeild en de chatbot kwaadaardige code laten creëren. Er is dus een kans dat gebruikers hierdoor malware en phishingmails ontvangen.

DDoS-aanvallen

ChatGPT- servers kunnen worden aangevallen met DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service). Deze aanvallen verstoren de service van ChatGPT en blokkeren de gebruikers.

Datalekken

ChatGPT kan gevoelige of persoonlijke informatie hebben. Als deze informatie vrij komt door een datalek, kan dit ernstige gevolgen hebben voor gebruikers en organisaties.

Het is van belang dat organisaties die ChatGPT gebruiken, beveiligingsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld door: beveiligingspatches en updates zodra deze beschikbaar zijn uit te voeren.

Over het algemeen kan ChatGPT waardevol zijn als hulpmiddel voor leren en communiceren. Door geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie met ChatGPT te delen kun je veilig ChatGPT gebruiken en ben je minder kwetsbaar voor cyberaanvallen.