De meeste ouders willen ervoor zorgen dat hun kinderen kunnen genieten van alle mogelijkheden die de online wereld te bieden heeft. Tegelijkertijd willen ze ervoor zorgen dat ze onbezorgd en veilig blijven. Tools voor ouderlijk toezicht kunnen ouders hierbij helpen. Maar hoe praat je met kinderen over ouderlijk toezicht?

Stiekem of openbaar?

Hoewel stiekem gebruik een makkelijke oplossing lijkt, is het op de lange termijn beter om voor openlijke gesprekken te kiezen. Ouders zouden transparant moeten zijn tegenover hun kinderen over hun benadering van veiligheid op het internet, zodat kinderen duidelijk begrijpen welke regels er binnen het gezin gelden en welke rol zij hierin hebben. Door openlijk te praten over het gebruik van ouderlijk toezicht- tools, zal je kind zich niet bedrogen of voorgelogen voelen. Ook is er meer begrip voor een dergelijke oplossing, dit bevordert hun relatie met de digitale wereld.

Ouderlijk toezicht uitleggen aan kinderen

Om te kunnen genieten van de vele voordelen die het internet te bieden heeft, is het belangrijk om rekening te houden met onze veiligheid. Ouders moeten niet onverschillig staan tegenover online risico’s, maar ze moeten ook niet het hele internet als gevaarlijk behandelen. In plaats daarvan moeten we kinderen motiveren om het internet op een verantwoorde manier te gebruiken. Hierbij kunnen tools die het online veiliger maken helpen. Gebruik dergelijke tools niet als teken van controle, maar als een gebaar van zorg en liefde. Als kinderen dit van jongs af aan zien, groeien ze op met het gevoel dat het gebruik van veiligheidstools zoals ouderlijk toezicht geen onderdrukking is waartegen ze zich moeten verzetten, maar bedoeld is als hulp bij de veiligheid.

Samen grenzen bepalen

Vooral als het om kinderen boven de 10 jaar gaat kun je bespreken welke website ze willen bezoeken en hoeveel tijd ze online willen doorbrengen.  Als kinderen betrokken zijn bij de besluitvorming, is de kans kleiner dat ze het niet eens zijn met de regels die je hebt opgesteld en er tegenin zullen gaan.

Ouders zien het soms als een slecht teken als kinderen tegen hun regels ingaan. In feite kunnen we kleine rebelse daden beter zien als een teken van slimheid en het vermogen van onze kinderen om kritisch na te denken. Kinderen hoeven niet altijd blij te zijn met onze regels, maar ze moeten wel het gevoel hebben dat we hen steunen, hen beschermen, open met hen praten en hen een vangnet bieden dat altijd binnen hun bereik is.

Blijven bespreken van risico’s

Het gebruik van apps voor ouderlijk toezicht is geen manier om een moeilijk gesprek te vermijden. Integendeel, het gebruik van deze tools kan leiden tot belangrijke discussies. Apps voor ouderlijk toezicht kunnen ouders bijvoorbeeld waarschuwen dat hun kind heeft geprobeerd een verboden website te bezoeken. Dit is geen reden voor ouders om hun kind te straffen of hun regels aan te scherpen, maar het is wel een teken dat sommige onderwerpen misschien verder besproken moeten worden.

Ook het gebruik van apps voor ouderlijk toezicht betekent niet dat we onze kinderen volledig hebben beschermd tegen ongepaste inhoud. Het kan aan hen worden getoond door hun vrienden, of ze kunnen ernaar zoeken op openbare apparaten. Maar het gebruik van apps voor ouderlijk toezicht in combinatie met een open gesprek met je kinderen kan hun toegang tot dergelijke inhoud beperken en het trauma minimaliseren dat veroorzaakt kan worden door het tegenkomen van iets verontrustends of ongepasts online.

Het is verstandig, van jongs af aan met kinderen over het internet praten. . Het is belangrijk om de verschillende dingen die online te vinden zijn te bespreken en kinderen erover te leren. Ook het laten leren van hun eigen ervaringen en ons vertellen over de redenen waarom ze bepaalde dingen doen is belangrijk. Op deze manier weten kinderen dat ze op hun ouders kunnen vertrouwen als ze hen nodig hebben. Ouders moeten stabiliteit mogelijk maken en niet alleen door regels en beperkingen, maar ook door empathie en langdurige open communicatie.

Wat is er mis met een kind gewoon vertrouwen?

Vertrouwen en bescherming sluiten elkaar niet uit. We kunnen erop vertrouwen dat onze kinderen verantwoordelijk en veilig zijn, maar we moeten ook ons best doen om hun ervaring veilig te stellen. We kunnen zelfs zeggen: “Als je op je computer gaat, kun je verschillende dingen doen zoals spelletjes spelen, met je vrienden praten of studeren. In die zin heb je vrijheid en privacy. We zorgen er alleen voor dat anderen, die ons vertrouwen niet hebben, je geen pijn doen.” Toepassingen voor ouderlijk toezicht nemen de privacy van kinderen niet weg, ze beperken alleen de toegang tot websites of gedragingen die de veilige lijn overschrijden.

“Maar mijn vrienden mogen wel alles op hun telefoon.”

Je kunt zeggen dat elk gezin anders is en dat er niets mis is met verschillende regels voor internetgebruik. Aan de andere kant, als ons kind dit argument gebruikt, kan het ons aan het denken zetten: “Zijn onze regels redelijk, of te streng?” En dit is een goede zaak. Toegang hebben tot informatie is een recht dat je kind heeft. Als we te beperkend zijn en het simpelweg onmogelijk maken voor hen om tot informatie toegang te krijgen, , schenden we misschien hun rechten en maken we het moeilijk voor hen om veilig en kritisch met het internet te leren omgaan. Als we er echter goed over nadenken en onze regels baseren op redelijkheid, zijn we beter in staat om ons standpunt over internetgebruik aan onze kinderen uit te leggen.

”Zelfs Bill Gates of Steve Jobs, enkele van de beroemdste mensen in de technologie, beperkten de schermtijd van hun kinderen. Dus als onze kinderen hun situatie met anderen willen vergelijken, kunnen we zeggen: ‘Nou, zelfs degenen die deze technologieën hebben ontwikkeld, weten dat ze verstandig en binnen grenzen moeten worden gebruikt.”’ – Jarmila Tomkova, kinderpsycholoog

Betekent dit dat de online wereld in zijn geheel gevaarlijk is?

Kansen en risico’s gaan vaak hand in hand. Sociale media kunnen kinderen op veel manieren ten goede komen. Ze kunnen met hun vrienden communiceren, zich uiten en hun creativiteit verkennen. Natuurlijk zijn er risico’s waar ouders zich bewust van moeten zijn, zoals cyberpesten of kinderlokkerij. Maar als ouders zich alleen richten op de gevaren, kunnen ze hun kinderen de vele mogelijkheden ontnemen. Met apps voor ouderlijk toezicht kunnen kinderen genieten van de voordelen van het internet en tegelijkertijd een aantal van de mogelijke risico’s uitsluiten.