Steeds meer data van ons staat online opgeslagen, bijvoorbeeld omdat dit nodig is om gebruik te maken van bepaalde producten of diensten, of omdat dit voor ons gemakkelijk is. Zo delen we ook veel data van onszelf op zakelijke platformen, bijvoorbeeld om te netwerken of om te solliciteren. Waar de data ook voor dient, je wilt natuurlijk niet dat deze gegevens op straat komen te liggen. Soms gaat het echter fout en worden gegevens gelekt door toedoen van een technische kwetsbaarheid of een menselijke fout.

Wat is er gebeurd?

Deze week maakte RTL Nieuws bekend dat Homerun, een Nederlands sollicitatieplatform, is aangevallen en dat de aanvaller toegang heeft verkregen tot gevoelige persoonsgegevens en andere informatie waar het platform over beschikte. Zo kon de aanvaller sollicitatiebrieven, cv’s en andere persoonlijke informatie van gebruikers van het platform inzien zoals e-mailadressen, adresgegevens en telefoonnummers.

De aanvaller heeft Homerun vervolgens afgeperst met de boodschap dat bij betaling de data niet gelekt zou worden. Homerun heeft ervoor gekozen om de schade zoveel mogelijk te beperken en dus te betalen, zodat de gevoelige data niet verder verspreid of gepubliceerd zou worden. Volgens experts is de kans klein dat de data alsnog gepubliceerd wordt na betaling.

Het platform heeft vervolgens de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van de aanval en het datalek. De bedrijven die sollicitatieprocedures organiseerden via Homerun zijn verplicht om (oud)sollicitanten op de hoogte te stellen van het incident. Daarnaast gaat Homerun naar aanleiding van de aanval kijken naar strengere privacy voorwaarden voor de bedrijven die het platform gebruiken, waarbij bijvoorbeeld gegevens van meer dan 3 maanden oud automatisch verwijderd worden.

Wat zijn de gevolgen van de aanval?

De gevolgen van deze aanval hadden groter kunnen zijn dan dat ze op dit moment zijn. Als naar aanleiding van de aanval de data gepubliceerd was en oplichters deze gevoelige data in handen hadden gekregen, hadden zij deze gegevens kunnen misbruiken voor grootschalige en gerichte vormen van phishing of fraude.

In dit geval hadden de gegevens ook voor nare en onwenselijke situaties kunnen zorgen, bijvoorbeeld op de werkvloer wanneer uit de gelekte gegevens gebleken was dat je als medewerker bij een ander bedrijf gesolliciteerd had. Op dit moment is de data vooralsnog niet gepubliceerd en lijkt de schade beperkt gebleven, maar we willen wel benadrukken dat het verdienmodel van cybercriminelen in stand blijft wanneer bedrijven ervoor kiezen om hen te betalen.

Wat kun je doen?

Heb jij een account bij Homerun, of heb je in het verleden via dit platform gesolliciteerd, dan raden wij je alsnog aan de komende tijd extra alert te zijn op phishingmails, verdachte telefoontjes en WhatsApp-berichten van onbekende afzenders. Ondanks dat de gegevens vooralsnog niet gepubliceerd zijn, kan het nooit kwaad extra waakzaam te zijn.