Weet jij wat je je kinderen moet bijbrengen over gedrag en respectvol reageren op het internet?

Het internet is een plek met ontzettend veel mogelijkheden voor het delen van je mening. Daarom is het belangrijk om enkele regels te volgen en rekening te houden met de gevoelens van anderen.

Kinderen betreden tegenwoordig op steeds jongere leeftijd sociale media. Het is aan de ouders om hen te leren hoe ze hier op de juiste manier mee om moeten gaan. We moeten eerst begrijpen dat alles wat we online plaatsen, voor altijd blijft bestaan. Het maakt niet uit of het nu een bericht, een foto of een reactie is. Zelfs als je het verwijdert, is er geen garantie dat iemand anders je bericht niet opnieuw heeft geplaatst, er een screenshot van heeft genomen of het op een andere manier heeft gedeeld. Bovendien worden alle gegevens altijd ergens opgeslagen.

Wat we online doen, blijft daar voor altijd en anderen kunnen ons daarop beoordelen en er tegelijkertijd door beïnvloed worden. Onze woorden en daden kunnen mensen zowel offline als online prijzen of kwetsen. Het is belangrijk om kinderen dit principe van jongs af aan bij te brengen. Hierdoor kunnen ze alles wat de online wereld te bieden heeft, nu en in de toekomst op de juiste manier gebruiken.

6 tips voor respectvolle interacties op het internet

  1. Lees meer dan alleen de titel – Het is heel gemakkelijk om te denken dat je weet wat de auteur zegt zonder context. Zorg ervoor dat je het hele artikel leest of het volledige social media bericht voordat je je mening vormt of erop reageert.
  2. Spreek de auteur met respect aan en wees vriendelijk – Iedereen verdient het om met vriendelijkheid behandeld te worden. Een goede vuistregel is anderen te behandelen, zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
  3. Als je iets of iemand moet bekritiseren, wees dan opbouwend – Kritiek zonder degelijke onderbouwing leidt nergens toe. Het helpt de auteur niet om beter te worden en het creëert alleen maar negatieve gevoelens en energie. Zorg ervoor dat je alleen kritiek geeft om de auteur te helpen zich te verbeteren.
  4. Denk twee keer na voordat je op “versturen” drukt – Handel niet impulsief, vooral niet online, waar dingen permanent zijn en nooit echt verwijderd worden. Bovendien kan de online communicatie anders overkomen dan offline.
  5. Sarcasme vertaalt zich niet altijd – Onthoud dat grappen en sarcasme online soms ongevoelig kunnen overkomen, omdat het onmogelijk is om de lichaamstaal van de ander te zien of de toon van de stem te horen.
  6. Respecteer de mening van anderen – De persoon naast je denkt misschien niet hetzelfde als jij, en dat is niet erg. We zijn allemaal verschillend en hebben diverse visies en meningen; respecteer dat.

Het onderwerp ‘online gedrag’ moet aan bod komen als je kinderen over de online wereld leert. Om anderen te leren hoe ze zich op het internet moeten gedragen, moeten wij volwassenen ons eerst vertrouwd maken met de regels en principes en ze zelf ook volgen. Lees dit artikel met 13 tips voor goed internetgedrag.

Maar, om je kinderen iets te kunnen vertellen over hun online gedrag, moet je er eerst voor zorgen dat je relatie met hen open en begripvol is. Jij moet degene zijn die ze vertrouwen om naartoe te gaan met een probleem en om advies te vragen.