Accreditatie

Verklaring van een toezichthouder dat een getoetste organisatie geschikt is om haar werk te doen. En dat haar diensten voldoen aan bepaalde eisen.
Jordy
18 juni 2020

Achterdeur

Een manier om via een ongewone omweg in een digitaal systeem te komen. Iemand heeft die omweg vaak met opzet gemaakt, en op zo’n manier dat anderen die niet kunnen…
Jordy
18 juni 2020

Actor

Persoon, groep of organisatie die een digitaal systeem dreigt aan te vallen. Voorbeelden zijn: scriptkiddie, hacktivist, kwaadwillende medewerker, statelijke actor of een criminele actor.
Jordy
18 juni 2020

Adversary simulation

Oefening waarbij een organisatie aanvallen naspeelt om te ontdekken hoe goed ze is beschermd tegen aanvallen. Het Red team speelt aanvallen en aanvalsmethodes mna van een gekozen tegenstander. Het Blue…
Jordy
18 juni 2020

Adware

Kwaadaardige software die men in een computer zet, vaak zonder dat de gebruiker dat merkt. De software verzamelt informatie uit de computer. Die informatie gebruikt men om via advertenties doelgerichte…
Jordy
18 juni 2020

AED

Aanbieder van Essentiële Diensten. Een aanbieder die vanuit de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) rechten en plichten heeft op het gebied van cybersecurity.
Jordy
18 juni 2020

Agent

Speciaal computerprogramma dat leert van zijn eigen ervaringen. Men zet het vaak in voor een bepaald doel, bijvoorbeeld om een netwerk beter te beveiligen. Het programma is zelflerend en moet…
Jordy
18 juni 2020

AI

Artificial Intelligence.
Jordy
18 juni 2020