Asset

Informatie of digitale systemen die van waarde zijn voor een organisatie. Voorbeelden zijn: intellectueel eigendom, een klantendatabase, personeelsinformatie, etc.
Jordy
18 juni 2020

Assurance

Zekerheid dat je kunt vertrouwen op de kwaliteit van een bepaalde dienst of een bepaald proces.
Jordy
18 juni 2020

Assurance level

Mate van zekerheid waarin je kunt vertrouwen op de kwaliteit van een bepaalde dienst of een bepaald proces.
Jordy
18 juni 2020

Asymmetrische versleuteling

Informatie onbegrijpelijk maken voor anderen. Bijvoorbeeld een tekstbestand of netwerkverkeer. Dit wordt gedaan met twee sleutels, in tegenstelling tot symmetrische versleuteling waarbij één sleutel wordt gebruikt. De ontvanger heeft een…
Jordy
18 juni 2020

Attributie

Duiden dat een bepaalde organisatie of groep aanvallers een aanval heeft uitgevoerd of dat heeft proberen te doen.
Jordy
18 juni 2020

Audit

Onderzoek waarmee men beoordeelt hoe de werkelijkheid zich verhoudt tot een bepaalde norm.
Jordy
18 juni 2020

Audit log

1. Bestand waarin is vastgelegd wanneer, wie, wat heeft gedaan in een computersysteem. Dit is soms zelfs een wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van wanneer, welke zorgverlener in een patientendossier…
Jordy
18 juni 2020

Authenticatie

Wat men doet om vast te stellen of een ander wel is wie hij zegt te zijn. De ander kan een persoon zijn, maar ook bijvoorbeeld software of een apparaat.
Jordy
18 juni 2020

Autorisatie

De bevoegdheden die een gebruiker van een computersysteem heeft om toegang te krijgen tot gegevens of handelingen te mogen uitvoeren. Bijvoorbeeld het opstarten van programma’s of het inzien, wijzigen of…
Jordy
18 juni 2020