AED

Aanbieder van Essentiële Diensten. Een aanbieder die vanuit de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) rechten en plichten heeft op het gebied van cybersecurity.