WBNI

Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen. Nederlandse wet die bepaalt aan welke eisen aanbieders van essentiële diensten (AED’s) en digitale diensten (DSP’s) moeten voldoen. Deze wet voert uit wat er staat in de Europese Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB).