Nieuwe regelgeving voor grote online platforms, wat betekent dit voor jou?

Online platformen, er zijn er ontzettend veel van, ze schieten als paddenstoelen uit de grond en sommige platformen horen bij één bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de social media platformen Facebook, Instagram en chatdienst Whatsapp die allemaal deel uit maken van Meta (voorheen Facebook). Het kan daardoor soms onduidelijk zijn met welk bedrijf je nu echt te maken hebt en met wie je jouw gegevens dus deelt als je gebruik maakt van een dergelijke online app of dienst.

Daarnaast is er door de monopolie positie van sommige spelers op de markt (o.a. Meta) een bepaalde afhankelijkheid ontstaan. In Amerika dient Facebook voor de rechter te verschijnen in verband met hun monopolie positie, de toezichthouder wil namelijk dat de overnames van Instagram en Whatsapp teruggedraaid worden. Maar ook de Nederlandse en Europese politiek willen af dan de monopolie positie. Afgelopen november zijn de EU-ministers dan ook akkoord gegaan met nieuwe regelgeving voor digitale diensten en markten. De Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA) zullen de basis gaan vormen van nieuwe Europese wetgeving voor de digitale economie.

Wat is het doel van de wetten?

De twee wetten zorgen voor meer toezicht en regels voor de grootste aanbieders van digitale platformen, zoals meer verantwoordelijkheden richting hun gebruikers, waardoor het internet veiliger en privacy vriendelijker wordt voor de gebruikers. De wetten zijn dus vooral bedoeld om jou als gebruiker te beschermen, zodat jij bijvoorbeeld veiliger online kunt shoppen of minder afhankelijk wordt van Meta.

Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat zegt daarover het volgende:
“Een sterke digitale economie en vertrouwen in digitale diensten zijn van groot belang. Nederland heeft daarom sinds 2019 diverse voorstellen gedaan om via deze twee wetten eerlijke concurrentie op digitale markten te bevorderen en zowel ondernemers als consumenten beter te beschermen. Het akkoord vandaag brengt hoognodige vernieuwing van digitale regels dichtbij. Zo kunnen we innovatie blijven stimuleren. En pakken we mindere kanten aan zoals afhankelijkheid van grote platforms, belemmeren van markttoegang, verspreiding van illegale inhoud, cyberonveiligheid en misleiding van consumenten en ondernemers.”

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/24/eu-ministers-akkoord-met-regelgeving-digitale-diensten-en–markten

Wat betekent dit voor jou?

De wetten zijn geaccordeerd door de Europese ministers, maar de wetten moeten ook nog besproken en goedgekeurd worden met het Europees Parlement en de Europese Commissie. De wetten gaan dus nog niet in, maar er wordt aan gewerkt! Volgens de website van de Rijksoverheid is de planning dat de wet in 2022 een definitief akkoord krijgt en daarna snel in werking zal worden gezet. Zodra de wetten ingaan, zal bekend worden wat de wetten precies inhouden en wat dit voor jou als consument betekent.

Wel weten we al dat je zodra de Digital Markets Act in werking gaat, je beter op de hoogte zal moeten worden gehouden van bijvoorbeeld fusies en overnames van social platforms, platforms onderling jouw data niet meer mogen delen zonder toestemming en de mogelijkheid om bij bijvoorbeeld een nieuwe telefoon de vooraf geïnstalleerde apps te verwijderen. Daarnaast zal de Digital Services Act er voor zorgen dat je beter beschermd bent als je producten of diensten afneemt bij een platform.

Ten slotte is er in Nederland ook een wetsvoorstel voor het beschermen van consumenten. Binnen dit wetsvoorstel komt er een verbod op nepbeoordelingen, moeten advertenties binnen Google beter herkenbaar zijn en zal je uitgebreider worden geïnformeerd over gepersonaliseerde aanbiedingen en de aanbieder zelf.

Zodra er meer bekend is zal dit artikel bijgewerkt worden zodat jij altijd volledig op de hoogte bent van jouw rechten in de nieuwe regelgeving!