Virtual Machine

Een computerprogramma dat een computer nabootst waarop men andere programma’s kan uitvoeren. Zo kan men op één echte computer meerdere virtuele computers laten draaien en hardware delen.
Jordy
18 juni 2020

Virtual private network

Uitbreiding van een computernetwerk over een openbaar netwerk. Via die uitbreiding kunnen gebruikers vanaf elke plek veilig gegevens delen met het computernetwerk. Voor de gebruikers is het alsof ze rechtstreeks…
Jordy
18 juni 2020

Virus

Vorm van schadelijke software die men op een computersysteem zet met als doel om het systeem uit te schakelen, te beschadigen of gegevens te stelen. Men ontwerpt het virus zo…
Jordy
18 juni 2020

Voice phishing

Vorm van phishing waarbij een aanvaller belt met een gebruiker en probeert om van hem of haar vertrouwelijke informatie te krijgen om met deze informatie te proberen in een digitaal…
Jordy
18 juni 2020

VPN

Een VPN (Virtual Private Network) is een technologie die een beveiligde, virtuele tunnel tussen twee of meer netwerklocaties creëert. Het is een middel om de privacy en beveiliging van gebruikers…
Jordy
18 juni 2020

Vrijwaringsverklaring

Verklaring waarin men toestemming geeft om een beveiligingsonderzoek te doen en om de onderzoeker te vrijwaren van schede die hij mogelijk door dit onderzoek veroorzaakt bij professionele uitvoering ervan. Ook…
Jordy
18 juni 2020

Vulnerability assessment

Handmatige controle waarbij men zwakke plekken in een systeem opspoort. Men bepaalt vooraf hoe men dat doet. Bij een vulnerability assessment probeert men alle zwakke plekken te vinden in een…
Jordy
18 juni 2020

Vulnerability management

Wat een organisatie doet om er voortdurend voor te zorgen dat zwakke plekken in de eigen digitale systemen worden opgespoord en hersteld.
Jordy
18 juni 2020

Vulnerability scan

Een geautomatiseerde controle die zwakke plekken in een systeem opspoort. Alleen als het vals alarm is, haalt men die er handmatig uit.
Jordy
18 juni 2020