Vrijwaringsverklaring

Verklaring waarin men toestemming geeft om een beveiligingsonderzoek te doen en om de onderzoeker te vrijwaren van schede die hij mogelijk door dit onderzoek veroorzaakt bij professionele uitvoering ervan. Ook staat erin waaraan het onderzoek moet voldoen. Deze verklaring gebruikt men bijvoorbeeld voor een penetratietest.