Door de komst van sociale media zijn we gewend geraakt aan het delen van allerlei persoonlijke informatie. Maar hoe meer informatie je deelt online, hoe meer risico je loopt dat die informatie wordt gebruikt door kwaadwillenden. Hetzelfde geldt voor foto’s van je kinderen. In dit artikel bespreken we wat je kunt overwegen, en geven we tips voor wanneer je foto’s van jouw kinderen digitaal wilt delen.

Online foto’s delen

De meeste ouders delen graag foto’s van hun kinderen met vrienden en familie. Maar wees je ervan bewust dat foto’s die je nu deelt, in de toekomst gevolgen kunnen hebben voor je kind. Voor veel kinderen begint het online leven al vóór hun geboorte, wanneer hun ouders echofoto’s op sociale media plaatsen. Veel van ons hebben bewust de keuze gemaakt om social media te gebruiken, jonge kinderen maakten deze keuze vaak niet zelf. Een heel groot deel van alle ouders deelt in meer of mindere mate foto’s en informatie van en over hun kinderen online. In Amerika is daar zelfs een speciale term voor: ‘sharenting ’, een samentrekking van ‘sharing’ en ‘parenting’.

Het internet kan een fantastische manier zijn om speciale momenten uit het leven van je kind te delen met familie en vrienden. En online opvoedingsfora, -netwerken en -blogs bieden vaak waardevolle steun en geruststelling bij de worsteling die ouderschap soms is. Maar voordat je foto’s en andere informatie over je kind deelt, is het verstandig om je af te vragen wie dat allemaal kan zien en welke gevolgen dit digitale kruimelspoor voor jouw kind kan hebben. De veiligheid en het welzijn van kinderen zouden voor ouders het belangrijkste moeten zijn, en hun digitale veiligheid mag niet achterblijven.

Waar kan je rekening mee houden?

Wie kijkt er allemaal mee?

Wanneer heb je voor het laatst je privacy-instellingen gecontroleerd? Op de meeste sociale netwerken is de standaardinstelling dat iedere andere gebruiker toegang heeft tot jouw foto’s en dat ze bovendien kunnen verschijnen in zoekresultaten op internet. Realiseer je dat iedereen die een foto kan zien, hem ook kan downloaden of er een screenshot van kan maken, en de foto vervolgens kan delen. Hierdoor blijven sommige van jouw berichten op het internet staan, zelfs als je besluit om de berichten van jouw profiel te verwijderen.

In het onderstaande artikel geven we tips over dit onderwerp:

7 tips voor het beschermen van je profiel op sociale media

Wat deel je nog meer?

Het kan zijn dat je meer informatie deelt dan alleen datgene wat je in je post zet. Veel camera’s, telefoons en apps geven extra informatie (metagegevens) mee aan bijvoorbeeld een foto die je deelt. Denk bijvoorbeeld aan locatiegegevens en andere identificerende informatie. Kwaadwillenden kunnen deze informatie gebruiken en bijvoorbeeld te weten komen waar jouw kind naar school gaat, woont of bij welke buitenschoolse activiteiten jouw kind aanwezig is.

Sta je je eigendomsrechten af?

Wat veel mensen niet weten of zich onvoldoende realiseren, is dat volgens de voorwaarden van de meeste sociale netwerken je het eigendom van de foto’s die je deelt, aan het platform overdraagt. Dat betekent dat bijvoorbeeld Facebook foto’s van jouw kinderen zou kunnen doorverkopen aan een derde partij, zónder dat het daar jouw toestemming voor nodig heeft. Zo’n foto kan in principe dus zelfs voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Welke digitale tatoeage geef je je kind mee?

Iedere openbaar toegankelijke foto of opmerking met of over jouw kind draagt bij aan een openbaar beeld dat ze tot in de toekomst kan volgen. Wat er eenmaal staat, blijft vaak voor altijd op het internet staan.

Een voorbeeld hiervan zijn kinderfoto’s die online gedeeld zijn, en vervolgens door anderen gebruikt worden voor een ‘meme’. De foto’s gaan vervolgens de hele wereld over, en deze kinderen krijgen soms jaren later nog aanbiedingen voor interviews of vragen over het maken van nieuwe foto’s.

Realiseer je dus hoe hun online jeugd invloed kan hebben op hoe ze over zichzelf denken, over jou, of over hoe anderen hen zien. Vraag je met alles dat je wilt delen af of het een probleem kan opleveren wanneer ze later (en ja, dat duurt vast nog heel lang, maar zoals gezegd is de informatie op internet ook nog heel lang vindbaar) een opleiding zoeken, of een relatie willen met iemand of dat het tegen ze gebruikt kan worden wanneer ze een bepaalde carrière ambiëren.

Veilig foto’s van je kind delen

Wil je graag foto’s van je kind(eren) online delen, dan helpt het al enorm als je je in elk geval bewust bent van de valkuilen, risico’s en gevolgen. Er zijn nog een aantal tips die je kunt volgen om op een verantwoorde manier foto’s, video’s en informatie over je kind te delen. Natuurlijk is het meest veilige advies om niets over je kinderen op sociale media te plaatsen, maar in de praktijk is dat advies nauwelijks houdbaar in onze huidige deelmaatschappij. De digitale ontwikkeling raast voort en sociale media en de deelcultuur die daarbij hoort, zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Om de risico’s voor je kind zo klein mogelijk te houden, kun je de volgende tips en adviezen volgen:

  • 1. Verdiep je in het privacybeleid van de social mediaplatformen waar je de foto op deelt en pas, indien nodig, je instellingen aan.
  • 2. Deel geen foto’s die persoonlijke gegevens of informatie bevatten waarmee je kind kan worden geïdentificeerd, zoals volledige namen, adressen, geboortedata.
  • 3. Deel alleen foto’s en informatie met mensen die je echt kent en vertrouwt en vraag hen om ze niet verder te verspreiden.
  • 4. Stel een waarschuwing in op de naam van je kind, zodat je een melding krijgt wanneer zijn of haar naam in een Google-zoekresultaat verschijnt.
  • 5. Deel zoveel mogelijk informatie anoniem en maak je berichten niet publiek zichtbaar als je informatie deelt over de (gedrags)problemen van je kind.
  • 6. Schakel je locatiebepaling uit wanneer je foto’s maakt, zodat ze niet worden getagd met een locatie. Op die manier deel je zo min mogelijk de werkelijke locatie van je kind.
  • 7. Geef je kind vetorecht over online bijdragen die jij op jouw social media wil doen en waar hij of zij bij betrokken is.
  • 8. Vermijd het plaatsen van foto’s waarop je kind (bijna) bloot te zien is.
  • 9. Denk na over het effect dat het delen van informatie kan hebben op het huidige en toekomstige zelfbeeld en welzijn van je kind.

Geef het goede voorbeeld

Hopelijk werpt dit artikel enig licht op de risico’s die gepaard gaan met online delen en de impact die het kan hebben op de toekomst van je kinderen. Je kinderen zullen uiteindelijk meedoen aan sociale media, en het kan zeker helpen wanneer jij het goede voorbeeld geeft. Op die manier hebben ze een stabiele basis voordat je met je kinderen in gesprek gaat over sociale media Leer je kinderen daarnaast om zelf veilig en verantwoord gebruik te maken van social media. Blijf met je kinderen praten over de gevaren, maar laat ook de positieve kant van social media zien.