Zero trust

Model met strenge regels voor wie in een digitaal systeem mag, en wat hij daar mag zien en doen. Het uitgangspunt is: vertrouw niets of niemand, controleer altijd of een gebruiker of computer wel is wie hij zegt te zijn. Een gebruiker mag alleen in een digitaal systeem als het systeem heeft gecontroleerd wie hij is en waar hij is.