XaaS

Algemene naam voor het uitbesteden van diensten. Bij cloud computing heet het IaaS (Infrastructure as a Service). Of PaaS (Platform as a Service) en Saas (Software as a Service). Andere voorbeelden zijn DaaS (Database as a Service) en BaaS (Blockchain as a Service).