Security standaarden

Standaarden voor veiligheid die belangrijk zijn binnen de cybersecurity. Bijvoorbeeld over wat te doen om informatie te beveiligen. Voorbeelden zijn: ISO 2700x, NEN7510, BIO, SOC1-2-3, ISAE3402 en PCI-DSS.