Security by default

Aanduiding dat de maker of leverancier van een product ervoor zorgt het dat product standaard veilig is ingesteld. Degene die het product koopt of in gebruik neemt kan daar zelf wijzigingen in aanbrengen. Dit is in tegenstelling tot de situatie waarin een maker of leverancier van een product weinig of niks aan beveiliging doet. Degene die het product koopt of in gebruikt neemt is er dan helemaal zelf verantwoordelijk voor om het veilig in te stellen.