Risicomanagement

Een continu proces waarbij bedrijfsrisico’s voortdurend worden bewaakt. Onderdelen van dit proces zijn bijvoorbeeld het identificeren, evalueren, prioriteren van risico’s en het nemen van maatregelen (accepteren, mitigeren, overdragen of vermijden).