Responsible disclosure

Actie waarbij men gevonden beveiligingslekken op een verantwoorde manier bekend maakt. Meestal meldt men het lek eerst bij de eigenaar van het systeem waar het is gevonden. De eigenaar heeft regels over wat er daarna gebeurt. Wordt het systeem meteen aangevallen via dit lek? Dan meldt de onderzoeker het lek bij de maker van het systeem of de software. Als het lek gedicht is, krijgt de bredere security community dit te horen. Melders van een lek krijgen meestal geen geld. Maar vaak krijgen ze wel een cadeautje. Of hun naam komt in een Hall of Fame.