Privacy Impact Assessment

Onderzoek waarmee een organisatie inzicht krijgt in de privacyrisico’s. De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht organisaties soms om dit onderzoek uit te voeren. Die heet dan een Data Privacy Assessment of een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.