Niet persoonsgebonden account

Account dat niet bij een bepaalde persoon hoort. Er zijn 2 soorten: 1. Een non-interactive NPA wordt gebruikt door systeemfuncties en kan niet gebruikt worden door een eindgebruiker om in te loggen. 2. interactieve NPA. Dit is vaak een gedeeld account voor bepaalde beheertaken. Meerdere personen kunnen dit account gebruiken.