Negligible risk

Verwaarloosbaar risico. Risico waarvan de kans, de consequenties, of beiden zo klein is, dat het verwaarloosd kan worden. De kosten van mitigatie wegen dan niet op tegen de baten.