Meldplicht

Wettelijke plicht om een melding te doen als er iets misgaat met de beveiliging van een digitaal systeem, proces of organisatie. Bijvoorbeeld een groot datalek moet men melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.