Known unknown

Een bekend risico, dat wil zeggen een risico waarvan men weet dat het bestaat. Er zijn grofweg twee typen bekende risico’s. Van sommige bekende risco’s weet men hoe vaak ze voorkomen en welke consequenties ze hebben. Deze risico’s zijn goed te voorspellen en te behandelen. Van andere bekende risico’s weten we alleen dat ze kunnen optreden, maar kunnen we niet goed voorzien hoe, en wanneer.