Key risk

Belangrijkste risico. De Key risk stelt men vast als men alle risico’s heeft geanalyseerd.