Integriteit

1. Bij data: juiste en volledige informatie, en verwerking van informatie.

2. Bij personen: de betrouwbaarheid van iemand.

3. Bij systemen: hun correcte werking.