Industrial control system

Algemene naam voor verschillende typen controlesystemen. Bijvoorbeeld SCADA, DCS’s, PLC’s. Deze controlesystemen gebruikt men in de industrie om processen aan te sturen. Bijvoorbeeld een sluis openen of een windmolen uitzetten.