Human error

Menselijke fout. Menselijke fouten zijn een veelvoorkomende oorzaak van cybersecurity-incidenten. Er bestaan veel verschillende soorten menselijke fouten. Denk bijvoorbeeld aan nalatigheid, iets niet of verkeerd begrijpen, iets vergeten te doen, of een verkeerde handeling uitvoeren.