GDPR

General Data Protection Regulation. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse uitwerking van deze Europese regelgeving.