Escrow

Een softwareleverancier vraagt een ander onafhankelijk bedrijf om te zorgen dat de broncode van een computerprogramma vertrouwelijk wordt bewaard, bijvoorbeeld voor het geval dat de leverancier failliet gaat of bij een juridisch conflict.