Endpoint detection and response

Software die computers, laptops en vergelijkbare digitale apparaten beschermt tegen kwaadaardige software. Deze beschermende software maakt men door gebruik te maken van kenmerken van al bekende kwaadaardige software. Of van van opvallend gedrag van nieuwe software in een computersysteem. Bij een incident gebruikt men deze software om specifieke zoekopdrachten uit te voeren op digitale systemen. Zo kan men dit incident helpen oplossen.