DPO

Data Protection Officer. De medewerker die controleert of een organisatie zich houdt aan de regels van de AVG.