DPA

Data Protection Authority. De toezichthouder in een staat die toeziet op naleving en handhanving van wet- en regelgeving op het terrein van privacy en gegevensbescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.