Deep packet inspection

Algemene naam voor technieken waarmee men in detail gegevens analyseert die via netwerken verspreid worden. Men onderzoekt hierbij meer dan alleen het adres van de afzender en de ontvanger. Doel is om zo meer bedreigingen te kunnen opsporen.