CVE

Common Vulnerabilities and Exposures. Een openbare lijst van bekende zwakke plekken in software. De lijst staat op https:// cve.mitre.org