Command-and-control server

De machine die een aanvaller gebruikt om commando’s te sturen naar systemen waarin hij heeft ingebroken. Bijvoorbeeld als hij een DDoS-aanval wil doen of een bot in een botnet wil aansturen.