Code review

Analyse van de broncode van een programma. Het doel is zwakke plekken te vinden. Men zoekt voor een groot deel handmatig, en niet aan de hand van een uitputtende lijst van kwetsbaarheden.