Code audit

Een analyse van de broncode van een programma, met als doel om zwakke plekken te vinden. Dit gebeurt volgens een norm die men vooraf objectief heeft vastgesteld. Een code audit doet men voor een groot deel handmatig.