Audit log

1. Bestand waarin is vastgelegd wanneer, wie, wat heeft gedaan in een computersysteem. Dit is soms zelfs een wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van wanneer, welke zorgverlener in een patientendossier heeft gekeken of wijzigingen heeft aangebracht. Als tweede wordt dit ook veelvuldig gebruikt om na te gaan wie bijvoorbeeld toegang heeft gehad tot computersystemen, informatie of onderdelen daarvan.

2. Bestand waarin staat in welke volgorde men de onderdelen van een audit heeft uitgevoerd. Een audit is een onderzoek waarin men beoordeelt hoe een organisatie functioneert.