Anonymity

De opzet van het internet maakt het mogelijk om anoniem te handelen. Men kan dus niet achterhalen welke persoon of machine iets doet. Dit levert een bijdrage aan de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie. Maaar het maakt het ook moeilijker om criminelen op te sporen.