Autoriteit Persoonsgegevens

Nederlandse overheidsorganisatie die toezicht houdt op de manier waarop organisaties persoonsgegevens verwerken. Ze doen dit zodat de privacy van personen goed beschermd wordt. Het toezicht is in de wet geregeld.
Jordy
18 juni 2020

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming. Dit is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG gelden in alle landen van de EU dezelfde basis/minimum regels voor de…
Jordy
18 juni 2020

Backup

Een reservekopie van gegevens of digitale systemen. Hiermee kan men gegevens of systemen herstellen als het origineel beschadigd of weg is.
Jordy
18 juni 2020

Baseline

Pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de beveiliging van een netwerk een basisniveau heeft. Voorbeeld van een baseline is de BIO (Baseline Informatie Overheid).
Jordy
18 juni 2020

BCI

Business Continuity Impact
Jordy
18 juni 2020

Bedrijfsrisico

Risico dat er iets gebeurt wat negatieve gevolgen heeft voor de doelstellingen en resultaten van een bedrijf
Jordy
18 juni 2020

Beheersmaatregel

Een activiteit met als doel om de oorzaak of het gevolg van een ongewenste gebeurtenis te voorkomen, weg te nemen, of te verkleinen.
Jordy
18 juni 2020

Beschikbaarheid

1. De zekerheid dat gebruikers in een informatiesysteem of bij informatie kunnen wanneer zij dat willen. 2. Een percentage van de tijd dat gebruikers in een digitaal systeem konden. Gepland…
Jordy
18 juni 2020

Best practice

Een techniek, werkmethode of activiteit die in de in de praktijk heeft bewezen effectief te zijn.
Jordy
18 juni 2020

Betrouwbaarheid

Mate waarin digitale (genetwerkte) systemen beschikbaar zijn voor gebruik. Cyberaanvallen, uitval en storingen kunnen de betrouwbaarheid beïnvloeden.
Jordy
18 juni 2020