ISO/IEC 27000 serie

Aantal ISO-normen waarin staat hoe een organisatie informatie goed kan beveiligen. In de normen staat hoe een organisatie beveiligingsmaatregelen kan vaststellen, invoeren, uit voeren, beoordelen en bijhouden. De bedrijfsrisico’s bepalen aan welke normen een organisatie wil of moet voldoen. Voorbeelden: ISO 27001 en 27002.