Van pop-upadvertenties in online games, tot sluwe reclameboodschappen op de bekendste sociale mediaplatforms. We worden voortdurend bestookt met gerichte marketingboodschappen die producten en diensten promoten. Kinderen zijn hierop geen uitzondering. Ongepaste advertenties kunnen meerdere gevaren met zich meebrengen voor kinderen. Aan de ene kant kunnen advertenties ongeschikte inhoud bevatten voor kinderen, maar aan de andere kant zijn er soms ook veiligheidsrisico’s aan verbonden. Deze blootstelling kan tot meerdere problemen leiden als er niet goed mee wordt omgegaan en er niet goed over wordt gepraat. Techgiganten staan zelfs onder druk om advertenties gericht op kinderen helemaal te verbieden. Welke impact hebben advertenties op het welzijn van kinderen?

Kwetsbare doelgroep

Reclame kan een krachtig hulpmiddel kan zijn voor bedrijven. Helaas wordt de invloed ervan op jonge mensen vaak onderschat en over het hoofd gezien. Onderzoek toont aan dat jongere mensen door hun ontwikkelende kritische denkvermogen meer beïnvloed worden door deze advertenties dan volwassenen.

Kinderen zijn een kwetsbare doelgroep als het gaat om reclame. Ze zijn vaak niet in staat om reclame volledig te begrijpen en kritisch te beoordelen, zoals volwassenen dat vaak wel kunnen. Kinderen kunnen reclameboodschappen gemakkelijk als feitelijke informatie zien.

1. Normalisering van ongepast gedrag

Eén van de meest voor de hand liggende risico’s is dat kinderen worden blootgesteld aan ongeschikte inhoud, producten of diensten. Of het nu gaat om materiaal voor volwassenen of geweld, het zien van dit soort inhoud kan dit gedrag normaliseren en een vertekend beeld scheppen van wat gepast is en wat niet.

Onderzoek wijst uit dat langdurige blootstelling aan dit soort materiaal de ontwikkeling van een gedeelte van de hersenen kan beïnvloeden. Dit kan leiden gedrag dat hun leven lang bij hen blijft en hen later in de problemen kan brengen.

2. Vervormde realiteit

Een ander belangrijk aspect van reclame is de invloed ervan op het zelfbeeld en de waarden van kinderen. Veel advertenties laten een onrealistisch beeld van schoonheid, succes en geluk zien, wat kan leiden tot een laag zelfbeeld en vervelende gevoelens bij kinderen die niet voldoen aan deze ‘ideaalbeelden’. Bovendien kunnen reclames die bepaalde stereotypes versterken, zoals genderstereotypes of stereotypes met betrekking tot ras en etniciteit, bijdragen aan vooroordelen en discriminatie bij kinderen.

3. Aanmoedigen van ongezonde gewoonten

Reclames kunnen het koopgedrag en de voorkeuren van kinderen ook aantasten. Studies hebben aangetoond dat kinderen vaak merken en producten herkennen die in advertenties worden getoond. Deze herkenning kan hun voorkeur voor die merken vergroten.

Meer dan 85% van de tieners wordt blootgesteld aan advertenties voor junkfood op Instagram, Facebook en Twitter. Onderzoek toont aan dat verhoogde blootstelling hieraan direct samenhangt met een verhoogde consumptie van voedingsmiddelen die hoger zijn in zout, suiker en vet. Het zijn niet alleen ongezonde voedseladvertenties die een probleem vormen. Ook alcohol- en tabaksproducten die  op verschillende platforms worden gepromoot, kunnen leiden tot slechte gewoonten. Adverteerders spelen hierop in door zich te richten op kinderen, met als doel merkloyaliteit te creëren vanaf jonge leeftijd.

4. In-app aankopen en financiële risico’s

De mogelijkheid om nieuwe tokens, punten, wapens en dergelijken in mobiele games te kopen, heeft adverteerders een nieuwe manier gegeven om kinderen te beïnvloeden. Hoewel deze aankopen in eerste instantie onschuldig lijken, kunnen ze snel escaleren, wat leidt tot aanzienlijke kosten voor degene die de rekening betaalt.

5. Beveiligings- en privacyrisico’s

Sommige advertenties kunnen beveiligings- en privacyrisico’s met zich meebrengen. Dit kan via specifieke banners, afbeeldingen of neppe sites, beheerd door cybercriminelen om malware te bevatten of te leiden tot phishing-scams, waardoor de apparaten en persoonlijke informatie van kinderen in gevaar komen.

Het beschermen tegen deze risico’s vereist cyberbeveiligingsmaatregelen en ouderlijk toezicht. Ouderlijk toezichttools kunnen hier bij helpen. Dit kan door ouders en verzorgers in staat stellen om te beheren welke apps kinderen downloaden en welke websites ze bezoeken.

Open gesprekken

Hoewel de risico’s ontmoedigend kunnen lijken, is er veel dat ouders en voogden kunnen doen om kinderen te beschermen tegen de negatieve impact die blootstelling aan advertenties kan hebben.

Bied ondersteuning en het zorg voor bewustzijn rondom de risico’s. Ook het houden van open gesprekken is belangrijk, zodat kinderen weten dat ze eerlijk kunnen zijn tegen je. Met de juiste kennis zijn jongeren beter in staat om de vertekende realiteit en ongezond gedrag die ze in advertenties tonen, af te wijzen.

Hulpmiddelen

Naast open gesprekken en ondersteuning kan software voor ouderlijk toezicht een waardevol hulpmiddel zijn bij het beheren van de online ervaringen van kinderen. Oplossingen, zoals ESET’s Parental Control, bieden app-blokkering, webfiltering en beheer van schermtijd, waardoor ouders en verzorgers de digitale omgeving van kinderen kunnen afstemmen op hun gezamenlijke behoeften.

Door deze tools te gebruiken naast proactieve communicatie, kunnen ouders een veiliger en veiliger online omgeving voor hun kinderen creëren.