Cyberpesten kan een enorme impact hebben op het zelfvertrouwen van kinderen en ervoor zorgen dat ze het vertrouwen in de goedheid van anderen verliezen. Vooral wanneer ze met hun emoties en gevoel alleen worden gelaten. Het is een lastig onderwerp, daarom geven we in dit artikel antwoord op de vraag: mijn kind wordt online gepest, wat kan ik doen als ouder? We bespreken dit onderwerp uitgebreid met Jarmila Tomkova, een kinderpsycholoog.

De signalen van cyberpesten

Hoe herken je nu of je kind online wordt gepest ? Er zijn een aantal gedragskenmerken waar je op kunt letten. Wordt je kind plotseling geheimzinniger over zijn of haar apparaten, sluit het snel de laptop of draait het de telefoon om zodra iemand binnenkomt? Dit kan wijzen op cyberpesten. Let ook op tekenen van nervositeit, stress, schrikachtigheid, maar ook afstandelijkheid of passiviteit. Dergelijk gedrag, of andere opvallende veranderingen, kunnen erop wijzen dat er iets mis is. Gepeste kinderen trekken zich vaak terug, stoppen met hun hobby’s en vermijden sociale situaties.

Mijn kind wordt online gepest, wat kan ik doen als ouder?

Als je denkt dat je kind wordt gepest, is het belangrijk om een gesprek aan te gaan en een veilige omgeving te creëren. Maar als je je kind direct vraagt: “Wat is er aan de hand? Vertel me wat er is gebeurd ,” kan het kind zich onder druk gezet voelen. Probeer in plaats daarvan het kind in de rol van adviseur te plaatsen.

De adviesrol

Beschrijf een situatie waarin iemand wordt gepest, bijvoorbeeld een bekend persoon of een fictief karakter, en vraag: “Wat denk je dat deze persoon moet doen? Wat hebben ze nodig?” Op deze manier voelen kinderen zich meer in controle en zijn ze eerder geneigd hun eigen gevoelens te delen. Zodra het onderwerp op tafel ligt, kun je het gesprek over de eigen situatie van je kind openen. Blijf kalm en word niet te emotioneel of gestrest, zodat je kind niet het gevoel krijgt dat het cyberpesten hun schuld is.

De schuldvraag

Het is cruciaal om het kind niet meer te stressen door reacties zoals “Ik zei toch dat sociale media slecht zijn,” of “Dat krijg je ervan als je zoveel online bent.” Ouders kunnen helpen de situatie op te lossen zonder het kind te straffen met beperkingen. Als een kind lelijke opmerkingen op Instagram krijgt, verbied dan niet de app te gebruiken en pak ook niet hun telefoon af. Dit zal alleen maar meer stress veroorzaken.

Herstel de online veiligheid

Help je kind de online ruimte weer veilig te maken. Bekijk samen de opmerkingen, verzamel bewijsmateriaal indien nodig. Samen met je kind kun je de privacy-instellingen aanpassen zodat alleen vrienden de berichten kunnen zien. Ook kun je laten zien hoe opmerkingen verwijderd kunnen worden, of zelfs de profielen die hen pesten blokkeren. Dit geeft kinderen een gevoel van controle, wat essentieel is. Als volwassenen kunnen we de rol van begeleider op ons nemen als het gaat om contact met autoriteiten zoals de school of de politie, altijd in overleg met de verzekering dat we geen stappen zullen ondernemen zonder hun toestemming.

Psychologische ondersteuning

Kinderen die te maken hebben met cyberpesten kunnen zich wanhopig voelen, alsof ze in een onontkoombare situatie zitten. Voordat we hen helpen eruit te komen, moeten we begrip tonen en hun negatieve gevoelens valideren. Vervolgens kunnen we hoop bieden door te laten zien dat de situatie beter zal worden.

Het verschil tussen online- en offline pesten

Cyberpesten en offline pesten zijn beide schadelijk. Bij offline pesten is de confrontatie fysiek en duidelijk afgebakend. Bij cyberpesten ontbreken gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal, en is het onduidelijk wie het pestgedrag allemaal heeft gezien. Dit kan het gevoel van isolatie en machteloosheid versterken. Daarom is het belangrijk kinderen aan te moedigen om online voor hun vrienden op te komen, bijvoorbeeld door steun te betuigen aan het gepeste kind.

Voorkomen dat je kind zelf gaat pesten

Om te voorkomen dat je kind zelf een pestkop wordt, is de steun van ouders cruciaal. Wanneer kinderen geen hulp of steun krijgen, kunnen ze de wereld zien als een plek waar mensen anderen pijn doen om macht te krijgen. Dit kan leiden tot negatief gedrag. Ouders kunnen dit voorkomen door open te praten over de ervaringen van hun kind en te benadrukken dat het veroorzaken van pijn bij anderen hun eigen negatieve emoties niet zal oplossen. Het positief benadrukken van vriendelijk gedrag en vriendschap kan helpen om een positief verhaal te creëren van vergeving, hoop en vriendschap.

Technologie en cyberpesten

Hoewel technologie, zoals deepfakes voor cyberpesten kan worden gebruikt, moeten ouders rustig blijven en technologie niet als iets puur negatiefs beschouwen. Het is belangrijk om kinderen te onderwijzen over veilig gebruik van technologie en de mogelijke gevolgen van misbruik. Door kinderen op te voeden over verantwoord gebruik van AI en technologie, kunnen we de negatieve impact minimaliseren en leren samen te leven met deze ontwikkelingen.

De juiste aanpak

Cyberpesten is een ernstige uitdaging, maar met de juiste aanpak kunnen ouders hun kinderen helpen om deze moeilijke situatie te overwinnen. Door signalen te herkennen, steun en begrip te bieden, en kinderen te leren hoe ze veilig online kunnen zijn, kunnen we hen helpen weer vertrouwen te krijgen en sterker uit de strijd te komen.

Meer lezen